Фасилити услугите са свързани с цялостната поддръжка на сградата – от грижата за захранването и изправността на всички инсталации до боядисването и почистването на помещенията. Професионалната поддръжка на сгради е въпрос, който стои не само пред частните собственици, но и пред всички общински и държавни структури. За развитието на този бизнес в България разговаряме с Бисера Иванова, изпълнителен директор на „Фасилити Оптимум“. Компанията е част от групата AG Capital, която предоставя услуги в сферата на недвижимите имоти.

Какво дава повече на собствениците на сградите фасилити управлението?
– Строителството на една сграда представлява около 20% от разходите по нея през целия жизнен цикъл. Най-голям дял – 76% от средствата, са за поддръжка и експлоатация. Това определя значимостта на услугите по поддържане на сгради, познато като фасилити бизнес.

То дава възможност за оптимизация на разходите за цялостното поддържане на сградата и на всички системи в нея, защото се предлагат комплексно няколко услуги – почистване, охрана, поддръжка на съоръженията, ремонти на сградата. Така се създава добавена стойност, защото една фирма се грижи за всичко това.

С колко падат разходите на компаниите, след като наемат професионална фирма за поддръжка?
– Българската фасилити мениджмънт асоциация не е правила изчисления. Опитът на нашата компания показва, че собствениците на сгради могат да  намалят разходите си с около 20% и да оптимизират процеса по поддържането им.

Кой ползва услугите на фасилити компаниите?
– Клиентите на фасилити услугите могат да бъдат разделени на няколко групи. Около 40% от пазара се падат на административните и офис сгради. Търговските обекти като молове и магазини имат около 30% дял при фасилити услугите. Останалите по 30% се разделят поравно между жилищните сгради, като предимството е на комплексите от затворен тип и на дружествата с клонова мрежа като банки, застрахователни компании, мобилни оператори, ютилити компаниите.

Засега клиентите ни са предимно чужди компании. Радостно е, че и българският бизнес постепенно осъзнава необходимостта от професионалното поддържане на сградата и вече се сключват договори и с български фирми.

Българският бизнес узря ли за този тип услуги или смята, че това е излишен разход, който може да си спести?
– Фасилити мениджмънтът все още се смята за излишен разход от повечето собственици на имоти в България. Голяма част от българския бизнес предпочита да сключва договори с доставчици на определена услуга. Примерно само за почистване, отделно за охрана и т.н. Около две трети от собствениците на офис сгради в страната пък  управляват и поддържат обектите си чрез собствени екипи.

Това до голяма степен се дължи на заблуждението, че от сервизните такси на наемателите може да се генерира печалба, а професионалното управление е излишен разход, което е голяма заблуда. Целта е да променим това схващане. Доволните клиенти разказват на други в техния бранш и така постепенно колелото се завърта. Смятаме, че фасилити бизнесът в България тепърва предстои да се развива, защото носи оптимизация на разходите.

Очакванията ни са в рамките на следващите 5 години професионалната поддръжка да стане приоритет за всяко дружество с офис над 1000 кв.м. В момента интерес към фасилити услугите проявяват основно банките и компаниите с голяма клонова мрежа.

Как се движат цените и наложили се да ги намалите заради кризата?
– Трудно е да се каже конкретна цена, защото ние предлагаме комплексна услуга според нуждата на клиента. Към всеки се подхожда индивидуално в зависимост от това какво иска. Освен това са заложени такива фактори като срок, в който ние сме длъжни да реагираме в случай на възникване на повреда или авария. Някои клиенти искат да плащат на обект, други предпочитат на квадратен метър, трети на часова ставка.

Увеличава ли се конкуренцията в сектора?
– Тази дейност се разви през последните 5 години в България. От тази година дори фасилити мениджър беше въведено като професия в официалния класификатор на длъжностите. Наблюденията ми показват, че на пазара работят около двайсетина компании. Част от тях са насочени предимно в сектора на жилищните сгради.

Други предпочитат търговски и бизнес имоти. Българските и чуждите компании в бранша са поравно. Все повече компаниите за фасилити услуги взимат пазарен дял от индивидуалните доставчици като почистващи фирми, охранителни, за поддръжка на климатици или пък на други съоръжения. В последните години се появиха и профилирани компании, които предлагат обща техническа поддръжка на сградата, което е съществена част от фасилити мениджмънта.

Целта на „Фасилити Опитимум“ е повечето дейности да ги правим самостоятелно. Със собствен ресурс покриваме около 80% от дейностите, а за останалите сме сключили договори с поддоставчиците. Това са предимно специфични услуги като поддръжка и ремонт на асансьор или дизелгенератор.

Как се разви пазарът, оборотите увеличават ли се?
– За последните пет години, откакто почна развитието на фасилити бизнеса в България, има увеличение и на оборотите, и на ръста. Кризата накара хората да обърнат внимание на оптимизацията и да видят ползите от фасилити мениджмънта. Обслужването на сградите генерира огромни разходи за собственика. Разбира се, кризата ни принуди и ние да оптимизираме услугите, които предоставяме.

Например преди кризата клиентите ни миеха обикновено витрините си много по-често, докато сега го правят по-рядко. Или ако преди имахме четири профилактики на съоръженията годишно, поискаха да ги намалил на една. Хубавото е, че от началото на 2011 г. се наблюдава промяна към увеличаване на периодичността и обхвата на услугите.

Когато си купуваш апартамент в затворен жилищен комплекс, задължително подписваш договор, че ще плащаш всеки месец такса за управление на имота. Така навлизането на тази услуга в жилищните имоти става принудително, а не доброволно. Вие имате ли случаи на доброволно сключени договори?
– Този модел действително се наложи като практика при жилищните комплекси от затворен тип, което не е лошо, защото отнякъде трябва да се започне. Макар и бавно има и доброволно сключени договори с жилищни сгради, защото хората постепенно осъзнават, че имат нужда от професионалист. Това засега са основно новите жилищни сгради, които са строени в последните години, и то предимно от чужди инвеститори.

Източник: Дневник

Вашият коментар