Вчера, 30 септември, се проведе редовно Общо събрание на Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА). Основната цел на Общото събрание бе избора на нов Управителен съвет (УС) поради изтичане мандата на предишния. Заседанието започна с представяне на доклад за дейността на УС за периода на мандата. Докладът бе приет с пълно мнозинство от присъстващите членове на Общото събрание. Последва гласуване за освобождаване от длъжност и отговорност на УС и гласуване на нов състав. По време на дискусията за избор на нов управителен съвет, членовете на асоциацията решиха броят на членовете на УС да бъде увеличен от седем на девет.

След тайно гласуване, в новия управителен съвет бяха преизбрани седемте стари членове на Управителния съвет, което е доказателство за качеството на тяхното управление и доверието, което членовете на асоциацията им гласуват. Новите членове на УС са Тошо Киров и Герасим Михайлов. Новият управителен съвет на БГФМА е в следния състав:
Тошо Киров, представляващ Симачек България – председател
Мариела Беновска, Алфа Пропърти мениджмънт – зам.-председател
Горан Миланов, Немечек България, зам.-председател
Бисера Иванова, Фасилити Оптимум България – член на УС
Лора Влахова, Интерпред – Световен търговски център – член на УС
Владимир Солаков, Фърст Фасилити България – член на УС
Валери Левиев, Елта Консулт – член на УС
Никола Игнатов, Тишман интернешънъл къмпани – член на УС
Герасим Михайлов, Транскапитал ЕООД – член на УС

Вашият коментар