Предизвикателствата и успешните практики в сектора на недвижимите имоти дискутираха участниците в бизнес форум MySuccess.bg in Real Estates. Форумът, който се проведе в Бургас (20-21 юни 2013 г.), се организира от списание ENTERPRISE и Национално сдружение Недвижими имоти (НСНИ).

 

В рамките на два дни бяха представени новите възможности в сектора, обслужването на клиентите и ефективните инструменти, които генерират печалби и привличат нови клиенти.

 

Красимир Стойчев, зам. кмет на община Бургас,  Илия Джинков,  зам. кмет на община Поморие, и  Васил Каридков,  зам. кмет на община Царево, представиха перспективите и възможностите в сектора, като споделиха новите политики и проекти, осъществявани от общините, както и усилията им в насока подобряване на инфраструктурата и модернизиране на средата за туризъм и търговия, пряко касаещи сектора на недвижимите имоти в Южното Черноморие.

 

Зам. председателят на НСНИ Добромир Ганев представи анализ на тенденции на пазара на недвижими имоти с фокус върху черноморските региони на страната. Според данните се наблюдава спад на пазара, но нивата остават по-високи от тези по време на финансовата криза. „Цените на имотите растат, а купувачите стават все по-взискателни“, допълни Добромир Ганев.

 

Участниците в MySuccess.bg in Real Estates – „Предизвикателство или възможност“ се запознаха с предлаганите от УниКредит Булбанк нови ипотечни кредити и специализирани партньорски услуги, подпомагащи както фирмите за недвижими имоти, така и потребителите от бранша на недвижими имоти. За руските клиенти и потенциални инвеститори на пазара бяха представени уникални за българския пазар специализирани продукти.

 

Съвременните тенденции и добрите практики за подобряване на предлаганите брокерски услуги бяха основни теми на специализираните обучителни сесии „Как да разрастваме бизнеса си в условията на 21 век” и „10-те най-често срещани грешки в продажбите”, които бяха част от програмата на форума.

 

Проведе се и пресконференция, на която бяха дискутирани регламентацията и репутацията на бранша, както и поведението и настроенията на участниците в него.

 

Проведе се кръгла маса на НСНИ с теми, свързани с възможностите, които се предоставят, чрез сътрудничество със сродни професионални и потребителски организации, като продължение на темите от форума.

 

 

Бяха обявявени някои нови кампании и инициативи на НСНИ, като подробно демо- и псиохографско проучване за нуждите и нагласите на потребителите на брокерски услуги. Проучването цели дефиниране и приоретизиране на нуждите и всички проблеми, с които се сблъскват както потребителите на услугата, така и самите фирми за недвижими имоти.

източник:  www.enterprise.bg

Вашият коментар