Започна работата по новата Национална жилищна стратегия. Програма „Първи дом“ за млади семейства предвижда новата Национална жилищна стратегия. Тя ще бъде изготвена по поръчка на Министерството на Регионалното развитие и благоустройството и има за цел улесни достъпа до жилище в днешната икономическа реалност. Това бе оповестено от Г-жа Гергана Благиева, директор „Жилищна политика“ в МРРБ, на проведеното Годишно Общо Събрание на Коалиция „Достоен дом“, в което взе участие и БГФМА