Горан

На заседание на EuroFM – Европейската фасилити мениджмънт асоциация, на 10 и 11 октомври в Анкара, досегашният вицепрезидент на асоциацията Горан Миланов, е избран за президент. Новината бе съобщена по време на откриването на 14-ата годишна конференция „Фасилити мениджмънт: Реализация в България“, организирана от списание „Фасилитис“, със съдействието на БГФМА.

Горан Миланов е и бивш дългогодишен председател на УС на БГФМА.

„Безспорен успех и признание за моя колега и приятел Горан, а и за цялата ни професионална общност. Имах и имам удоволствието да го наследя на поста председател на Българската ФМ асоциация, докато той се зае с Европейските и глобални теми в нашата професия.“, коментира Иван Велков, председател на УС на БГФМА.

Адмирации и успехи за Горан!