На 12.09.2017г., вторник, от 16:00ч. в зала 200А на Интерпред-СТЦ София, ще се проведе редовно заседание на УС на БГФМА.

Основните теми за дискусия ще бъдат:

  1. Промени в уеб сайта на БГФМА;
  2. XII ФМ Конференция, 19-20 октомври 2017г.;
  3. Развитие по проекта DEFMA;
  4. Предстоящи активности.

Може да потвърдите участие в заседанието до 11.09.2017. на: dilieva@bgfma.bg