На 20 април 2017г. от 16:00ч. в зала 200А на Интерпред СТЦ София АД ще се проведе редовно Заседание на УС на БГФМА.

Заседанията са отворени за всички членове на Асоциацията, като е необходимо да потвърдите присъствие предварително (най-късно до 19 април 2017г.) на e-mail: dilieva@bgfma.bg.