БГФМА ще проведе следващо заседание на УС  на 27-28 октомври в хотел Лион, Боровец. Всички членове на Асоциацията са поканени да участват.

Дневният ред за Заседанието ще бъде оповестен на 20 октомври.

Моля, регистрирайте се до 2 откомври на: dilieva@bgfma.bg