Уважаеми колеги,

Бихме искали да Ви информираме за предстоящо заседание на УС на БГФМА, което ще се проведе на 7.02.2023 г., вторник, от 16.30 ч., на адрес: София, ул. „Люба Величкова“ №9. 

Дневен ред, одобрен от Председателя на УС:

  1. Определяне на дневен ред, дата и място за отчетно изборно Общо събрание на БГФМА през 2023г.
  2. Отчет за 2022 г, бюджет и план за работа за 2023 г.
  3. Разни.

Моля, потвърдете участието си до 6.02.2023 г на: dilieva@bgfma.bg