На проведеното на 9 януари 2020 г. Отчетно-изборно Общо събрание на ФИАБЦИ България, част от FIABCI, the International Real Estate Federation, Председателят на УС на БГФМА, г-н Иван Велков, бе преизбран за член и на новия им управителен съвет и за негов Председател с мандат 2020-2022.

Международната Федерация на специалистите по недвижими имоти, създадена в Париж през 1951 г., е бизнес клуб на професионалистите в недвижимите имоти от повече от 60 страни. Федерация от 100 национални асоциации за недвижими имоти, представляващи около 1,5 млн. професионалисти. Специален консултант, със статут на неправителствена организация към Икономическия и Социален съвет на организациите на ООН (ECOSOC).

ФИАБЦИ обединява всички професии, свързани с недвижимите имоти в четири основни професионални категории: мениджъри – управление на имоти, управление на инвестиции, управление на проекти, брокери и агенти, инвеститори / строителни предприемачи. Експерти – оценители, архитекти, адвокати, финансисти, застрахователи, инженери, проектанти, дизайнери и др.