Когато става въпрос за умни градове, Европа е модел, от който останалите в света могат да се учат. Европейските градове имат добър градски транспорт, голяма велообщност, поставят акцент върху устойчивото развитие и се стремят към нисковъглеродните решения на градските проблеми.

Класацията е извършена от д-р Бойд Коен, LEED експерт и се основава на показатели, свързани с икономиката, екологията, държавно управление, качетсвото на живот, възможността за мобилност в града.

 

Градовете на първите 3 места са използвали най-ефективно съществуващите ресурси за намаляване на разходите за консумация на енергия, разширили са броя на услугите, които подобряват живота. Ето и някои от по-специфичните предимства на градовете в първата тройка:

 

  1. Копенхаген – градът с изградена „зелена” репутация, много нисък въглероден отпечатък, избран за зелена столица на Европа за 2014 г.;
  2. Амстердам – публично-частното партньорство Amsterdam Smart City е инкубатор за идеи в областта на умното управление на градската среда;
  3. Виена – Виена увеличава станциите за зареждане на електромобили 3 пъти за 2013 г, като е планирано през 2015 г. броят им да достига 440;
В класацията попадат още Париж, Барселона, Лондон, Стокхолм, Хамбург, Берлин, Хелзинки.
 

Вашият коментар