Международен форум и изложба за Югоизточна Европа за енергийна ефективност и възобновяема енергия (EE & ВЕ); Интелигентни сгради (Smart Buildings), Управление на отпадъци (Save the Planet) и Асансьорни уредби (LiftBalkans)

29-31 май 2013 г., ИЕЦ, София

Изчерпването на ресурсите и необратимите процеси в климата алармират за необходимостта от изцяло нови подходи по отношение на третирането на отпадъците, повишаването на ефективността и  производството на енергия.

В Европа вече се говори за следващата амбициозна цел – 45 % дял на възобновяемата енергия в общия енергиен микс до 2030 г., строителство на сгради с нулево енергийно потребление, пълно преустановяване на депонирането след 2020 г.

Дали ще съумеем да се справим с предизвикателствата на бъдещето – да трансформираме енергетиката ни в една чиста индустрия, като в момента тя е един от най-големите източници на CO2 емисии у нас – 79,9 % и да превърнем отпадъците в нови материални потоци, а не да ги “погребваме” на сметищата?

Отговор на тези въпроси ще даде Екофорумът и изложбата за Югоизточна Европа, които се организират от Виа Експо от 29-ти до 31-ви май в ИЕЦ, София. 

Филип Лоу, Директор на Генерална дирекция “Енергетика”  на ЕК, определя Форума за ЕЕ и ВЕ като ключов европейски енергиен център и платформа за обмен на нови идеи. Апелът на Хулио Гарсия Бургес, Директор на Дирекция “Управление на отпадъци” на ЕК, пък е насочен към създаването на икономически стимули в областта на отпадъците, като това ще доведе до частни инвестиции без финансова тежест върху публичните бюджети. Той призовава да се възползваме от възможностите на йерархията на отпадъците, които ще създадат работни места и ръст в икономиката.  

Г-н Бургес оценява Save the Planet като едно много навременно събитие с оглед на проблемите в областта на управлението на отпадъците.

Лектори от 10 държави ще засегнат актуални теми, свързани със сградите с нулево енергийно потребление, законодателната рамка, последните иновации в областта на соларната енергия, добри практики за редуциране, превенция, третиране  и превръщането на отпадъците в нови материални потоци.

Водещи производители и вносители от 19 държави ще се включат в изложбата.

За първи път се реализира Унгарско национално участие, а Австрийският павилион е разположен на значително по-голяма изложбена площ.

Посетителите ще се запознаят с  машини и съоръжения за рециклиране; оборудване за производство на биогорива (пелети) от растителна биомаса и от други отпадъчни материали; контейнери за отпадъци; балиращи преси, сортировъчни инсталации и др.

Сградноинтегрираните фотоволтаици са най-бързо растящият сегмент във фотоволтаиката. Хибридните и автономните системи за производство на възобновяема енергия също набират голяма популярност, те са отлична алтернатива за производство на електроенергия в труднодостъпни места.

 

В развитите страни концепцията за интелигентното строителство е вече отдавна утвърдена практика, докато у нас тя е един едва прохождащ сектор с голям потенциал. Изложителите ще демонстрират продукти за сграден контрол и автоматизация, които значително намаляват експлоатационните разходи и повишават комфорта на обитателите: LED осветление, системи за сигурност и комуникация, инфрачервени отоплителни уреди, “умни” електромери и системи за отчитане на ел. консумацията, софтуер,  фърмуер и др.

 

Богата гама от решения в областта на асансьорната индустрия ще видим от български фирми.

В рамките на изложбата посетителите ще имат свободен достъп до презентации на изложители и паралелни семинари: Европейски фондове за регионално развитие на България в периода 2014–2020; Мащабно интегриране на фотоволтаиката в България, делови срещи “Go Green to Environment 2013 – G2E 2013” и др.

Полезни линкове:

План на изложбата

Програма на конференцията за управление на отпадъци ‘Save the Planethttp://www.eco.viaexpo.com/bg/conference/program

 

Програма ВЕИ и Интелигентни сгради:

http://www.eeandres.viaexpo.com/bg/congress/program

Брошура

www.viaexpo.com

Вашият коментар