По случай Световния ФМ ден 2015, който тази година се чества на 10 юни, Българската фасилити мениджмънт асоциация трядиционно  организира мероприятие, с което да го отбележи.

Тази година събитието под формата на кръгла маса беше под наслов „Управление на публични сгради – добри европейски практики“ и се проведе в Гранд Хотел София.

Като домакини Управителният съвет на БГФМА беше представен от председателят Горан Миланов и двамата заместник-председатели Тошо Киров и Никола Игнатов, както и от членовете Кирил Илиев и Деян Кавръков.

Гости на дискусията бяха представители на Национално сдружение на общините в Република България, представено от г-н Емил Савов, участици от Министерството на регионалното развитие и благоустрийството – г-жа Десислава Йорданова, г-жа Гергана Благиева и г-жа Надежда Ярмова. Също така се включиха и представители на сродни асоциации – г-жа Олга Стоичкова от АСБС, г-н Георги Брашнаров от БАСКОМ, г-н Деан Пушкаров и г-н Илия Левков от ИКЕМ, г-жа Добра Стефанова от Търговския отдел на Австрийското посолство, г-н Людмил Михайлов от БАСЕЛ, г-н Светлозар Иванов от Българо-швейцарската търговска камара.

Дискусията беше  модерирана от Горан Миланов, като важни въпроси, който бяха повдигнати бяха свързани с по-доброто управление на публичните ни сгради, нормативната уредба в България и необходимостта от промени, жилищната политика и жилищните сгради като публичен ресурс и проблемите при тяхното управление. Бяха споделени добри практики от Европа и света, които биха могли да бъдат разгледани и приложени съобразно условията тук.

Участниците се обединиха около идеята, че сътрудничеството и подобни бъдещи дискусии трябва да продължат, за да може обмяната на опит и добри практики между страните да бъде интегрирана в бъдещи промени на законодателството.