Университет по финанси, бизнес и предприемачество (ВУЗФ) и Cleantech Bulgaria стартират съвместна магистърска програма в посока на устойчиво бизнес развитие и преход към кръгова икономика, насочена основно към мениджъри на средно и високо управленско ниво. Магистърската програма „КРЪГОВА ИКОНОМИКА И УСТОЙЧИВ МЕНИДЖМЪНТ – иновации, предприемачество и чисти технологии“ стартира през февруари 2018 година.

Живеем във времена, когато консуматорското общество поглъща все по-бързо изчерпващите се ресурси, а икономическият линеен модел е достигнал до края на своя жизнен цикъл. Бизнесът и обществото се нуждаят от промяна, която да гарантира икономически, финансови и социални ползи.

Програмата е иновативна, гъвкава и изцяло практически ориентирана. Тя дава достъп до обучение от представители на бизнес и академичните среди, както и среща с вдъхновяващи гост-лектори от България и Европа с експертиза в сферата на кръговата икономика, системните иновации, чистите технологии и устойчивия мениджмънт.

fb_communication kit