Нашите партньори от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ обявяват прием в задочните магистърски програми по „Фасилити мениджмънт“  и „Енергийни пазари и услуги“ за 2020/2021 учебна година. Програмите са модулни и с продължителност от 2 семестъра за икономисти и неикономисти.

С 15-годишна история и повече от 300 завършили магистри с реализация по специалността, програмите по „Енергийни пазари и услуги“ и „Фасилити мениджмънт“ се доказаха като успешна форма за обучение и връзка на теорията с практиката. През последните години обучението включваше индустриални посещения в АЕЦ „Козлодуй“, термични централи, ВЕЦ, бизнес и индустриални сгради и др.

Щатни и гост-лектори в програмата през последните няколко години са били водещи мениджъри на енергийни и ютилити компании, както и фасилити и пропърти мениджъри от България и чужбина.

Партньорите ни от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ информират и за вече постъпили кандидатури за прием за програма „Фасилити мениджмънт“.

Графикът за предварителен прием (юли):
23.07., 14:00-16:00 ч.
24.07., 16:00-18:00 ч.

За редовен прием (септември):
11.09., 14:00-16:00 ч.
14.09., 16:00-18:00 ч.

Повече за двете магистърски програми можете да видите на следните кратки адреси:

https://bit.ly/energy-markets

https://bit.ly/fm-su