bgfma_wfmd_invitation_02

Maйското редовно заседание на УС на БГФМА ще се проведе на Световния ФМ ден 15.05.2019г., сряда, от 17ч. Заседанието ще се състои на адрес: София, Парк Заимов, Urban Table Restaurant (https://urbantablerestaurant.com/)

Дневен ред, одобрен от Председателя на УС:

Нови членове;

Участие на БГФМА в работни групи по „Изменения в ЗУЕС“ към МРРБ;

Конференция „Smart & Green Business Camp 2019“;

Разни

След края на заседанието Ви каним заедно да отбележим Световния ФМ ден за 2019г.

Присъствие може да потвърдите до 13.05., на e-mail: dilieva@bgfma.bg