Иван Велков, председател на Управителния съвет на Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) и ректорът на УНСС, проф. д-р Димитър Димитров, подписаха меморандум за сътрудничество между двете институции.
„Нашите студенти ще имат възможност за добри фасилити мениджмънт практики. За нас това е обогатяване и разнообразяване, което изисква инициативност и от двете страни“, заяви проф. Димитров.
„С опита и възможностите, които сме натрупали в корпоративния сектор и с прекрасните ни отношения с УНСС, чрез този меморандум официализираме общите ни усилия да подобрим средата и възможностите на студентите за кариерно развитие. Нашата професия дава шанс за подобряване на сградния фонд и на неговото управление в един съвременен, модерен и здравословен план“, посочи Иван Велков.
Меморандумът има за цел да осигури по-добри възможности за кариерно развитие и реализация на студентите от УНСС чрез посещения на място, срещи с практици, организация на учебни и преддипломни стажове и практики, трудови борси, организиране на публични лекции и други инициативи в техен интерес.
В документа е посочено още, че ще се провеждат консултации от страна на членове и партньори на БГФМА по отношение въвеждането на добри практики за управление на сградния фонд на УНСС и стопанисваните от него студентски общежития и други сгради. Проектът включва съвместно разработване и изпълнение на програми, партньорство при изследвания в областта на фасилити мениджмънта и обмен на информация между двете страни.