На 23.01.2014 г. в МИП се проведе среща между министъра на инвестиционното проектиране Иван Данов и д-р Михаел Ангерер – търговски съветник в посолството на Република Австрия в Република България.

Д-р Михаел Ангерер започна с това, че се е запознал с целите и приоритетите на Министерство на инвестиционното проектиране и изяви желание за сътрудничество от австрийска страна.

Министър Данов подчерта, че една от най-важните му задачи ще е да пренесе у нас германския и австрийския модели на качество в строителството и проектирането. Министърът наблегна на нуждата от развитие на т.нар. facility management, тъй като в момента има огромни загуби, свързани с остарелия сграден фонд и липсата на поддръжка на етажните собствености. 

Министър Данов сподели и идеята си да се направи пилотен проект на саниране на сграда по всички европейски стандарти и да се види разликата в разхода на топлинна енергия.

Срещата между министър Иван Данов и д-р Михаел Ангерер продължи с разговор за все по-силното навлизане на австрийски фирми на българския пазар

 Източник: www.mip.government.bg

Вашият коментар