Изследователската работна група (Research Network Group) на EuroFM предоставя възможност на млади учени и утвърдени специалисти в областта на фасилити мениджмънта да представят свои разработки, акцентиращи върху приноса, които научните изследвания могат да имат в практическо отношение, както и в образователен аспект. За да участвате с презентация на симпозиума, който ще се проведе на 9 октомври 2013 година, трябва да изпратите резюме в рамките на 300 думи до 17 юни 2013 година. 
За повече информация, моля изтеглете Call for Papers и следете сайта ни bgfma.bg.

Вашият коментар