Проектът WiFi академия за Фасилити мениджмънт (WiFi FMA) , в който БГФМА е партньор се сдоби с нова платформа, чрез която ще бъдат провеждани обучения по фасилити мениджмънт – http://wifi-fma.com/?lang=bg 

Тя е многоезична, многофункционална и достъпът ще бъде осъществяван с индивидуални акаунти на обучаващите се, като тепърва ще бъде развивана и обогатявана с материали, които впоследствие ще бъдат използвани за курсове по ФМ.