Участието на БГФМА и компаниите от сектора в проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони“ продължава. Дейността по разработване на новите 5 ключови длъжности в сектор Фасилити мениджмънт достигна до края на своя първи етап.

 

Благодарение на съвместната работа на консултанта от Консепта БП, Пилотните предприятия и членовете на Секторния консултативен съвет Фасилити мениджмънт предложенията за нови 5 ключови длъжности, които да се разработят са вече утвърдени. Те представляват допълване и надграждане на вече изготвените ключови длъжности, а също така предоставят и поглед към бъдещото развитие на бранша. Предложението беше оформено в Концепция, представена от консултанта, която беше одобрена на заседание на Съвета миналата седмица.

 

Вторият етап от дейността, които тепърва предстои, ще включва работа „на терен“ и събиране на данни от практическата работа на служителите на Пилотните предприятия в сектора, като това ще спомогне за разбирането и оформянето на спецификите на всяка една от 5те ключови длъжности в сектора.

 

Вашият коментар