Произведената строителна продукция през октомври 2009 г. запазва нивото си от предходния месец, сочат предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). 

При гражданското/инженерното строителство се наблюдава увеличение от 2,3%. Сградното строителство намалява с 1,3% и поради значителния си относителен дял (63,8%) в общото строително производство оказва съществено влияние върху общия индекс на строителната продукция.

През октомври 2009 г. общата строителна продукция намалява с 25,7% в сравнение със същия месец на предходната година. При сградното строителство е регистриран спад на произведената продукция с 30,6%, докато при гражданското строителство има намаление с 15,3% спрямо октомври 2008 г., което е показателно, че строителните предприемачи насочват усилията си към доизграждане на строителни съоръжения, свързани с инфраструктурата, коментират от института.

Източник: http://imoti.investor.bg/?cat=122&id=91096

Вашият коментар