Коалиция за подобряване на жилищните условия в България “ДОСТОЕН ДОМ”  изпраща  ОБРЪЩЕНИЕ  за национален консенсус за формулиране на нова българска жилищна политика, адресирано до българските политици и гражданите.

Обръщението е придружено с ВЪПРОСНИК, имащ за цел да представи виждането на различните политически формации, както и на гражданите за развитието на жилищната политика в три основни направления:     1) Нова национална жилищна стратегия; 2) Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и 3) Социални жилища.

Въпросникът за граждани може да бъде намерен на този адрес https://goo.gl/forms/CxxkpHOQ1gULxO9P2  и ще бъде отворен за попълване до 20 март 2017г. Отговорите ще  бъдат анализирани и обобщени и ще послужат като основа за бъдещи дискусии по темата.