Banner_800x2000_06

Българската Фасилити Мениджмънт Асоциация, БГФМА, организира за първи път в България обучение по новите

МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ

ISO 41011, 41012 и 41013

И

ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ ВЪВ ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТА

EN 15221

 

Кога:  27 септември 2017г. от 13:30ч. до 17:00ч.

Къде: Зала G3, Интерпред СТЦ София (София, бул. Драган Цанков 36А)

Цел: Организирането на професионално обучение по новите Международни стандарти за фасилити мениджмънт ISO 41011, 41012 и 41013 и утвърдилите се Европейски стандарти във фасилити мениджмънта EN 15221 да способства за стандартизация на услугата фасилити мениджмънт и уеднаквяване на работните процеси за всички фасилити мениджмънт специалисти в страната.

Лектори:

Деян Кавръков, FRICS Професионален профил

Арх. Валери Левиев, CIPS Професионален профил

Срок за записване: 20.09.2017г. на e-mail: dilieva@bgfma.bg

cover_linkedin

Програма на обучението

  • Международни стандарти за ФМ

ISO 41011    Речник и определения

ISO 41012    Ръководство за стратегическо ресурсно осигуряване и изготвяне на споразумения

ISO 41013    Обхват, ключови понятия и ползи

  • Европейски стандарти за ФМ

EN 15221 4   Таксономия/Класификация

EN 15221 5   Процеси

EN 15221 6   Управление на пространството

EN 15221 7   Бенчмаркинг

 

Обучението е насочено към:

– Фасилити мениджмънт специалисти на средно и високо равнище;

– Ползватели на фасилити мениджмънт услуги;

– Собственици и/или управители на сграден фонд;

– Професионални консултанти в управлението на имоти и активи;

– Специалисти, отговорни за стратегическото ресурно осигуряване и изготвяне на споразумения;

– Специалисти от държавния и частен сектор;

– Служители на компании от реалния бизнес;

– Всички, заинтересовани от международните и европейските норми във фасилити мениджмънта.

 

Такса за участие

99лв. на човек.

За членове на БГФМА- 25% отстъпка от цената.

Посочените цени са с ДДС и включват комплект работни материали и напитките по време на обучението.