Октомврийското редовно заседание на УС на БГФМА за 2020 година ще се проведе на 14 октомври, сряда, от 16ч., на адрес: София, ул. „Николай Островски“ 5, ет. 2- А.2, CLUB 360., при:

 

Дневен ред, одобрен от Председателя на УС:

– 15-та Фасилити мениджмънт конференция;

– Предстоящи дейности до края на 2020г;

-Проекти: „SHEERenov – Seamless Services for Housing Energy Efficiency Renovation“;

– Разни.

 

Потвърждение за участие до: 13.10.2020г. на е-мейл: dilieva@bgfma.bg