Октомврийското заседание на УС на БГФМА ще се проведе на 17.10.2018г., от 16ч в зала 200А, Интерпред СТЦ София, бул Драган Цанков 36. 

На заседанието ще бъдат представени и дискутирани следните теми:

  • Преглед на дейността на работните групи по изпълнение на годишния план
  • Приложимост на ЗУЕС
  • Предстоящи активности
  • Проекти.

 Потвърждение за участие може да направите до 16.10.2018г. на е-мейл: dilieva@bgfma.bg