„В предстоящите промени на закона ще бъде подробно разписано и професионалното управление на сградите от частни фирми, дружества или юридически лица, като те ще бъдат включени в специален регистър в МРРБ. Преди вписването си в регистъра, те ще преминават квалификационно обучение, като целта на обучението е домоуправителят да предложи качествена услуга“, информира Гергана Благиева, директор на дирекция „Жилищна политика“ в МРРБ.

Повече за предстоящите промени в ЗУЕС, прочетете тук.