Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпълнява Проект „Подготовка и стартиране на цифрова реформа на българския строителен сектор“. Проектът се финансира от Генерална дирекция „Подкрепа на структурните реформи“ на Европейската комисия и за изпълнител е избран консорциум KPMG.

KPMG стартира онлайн анкетно проучване сред представителите на бизнеса в строителния сектор. Целта на проучването е да се установи готовността за започване на цифрова реформа и въвеждане на строително-информационно моделиране (СИМ/BIM).

Предвид значимостта на резултатите от проучването, както и необходимостта да бъдат събрани повече мнения и гледни точки относно готовността на сектора за въвеждане на СИМ/BIM, разчитаме на Вашето активно включване.

Анкетата ще бъде отворена до 15 декември 2020 г. Вашето мнение е важно за нас!

Линк към анкетата: https://ecv.microsoft.com/pg5jWxRMum

QR code: