Мениджърите за управление на имоти вече са част професионалния класификатор, съобщи Бисера Иванова, зам.-председател на Асоциацията за фасилити мениджмънт. У нас обаче все още професионалните домоуправители са малко и ги има главно в жилищните комплекси от затворен тип, добави тя.

Голяма слабост на сега действащия Закон за управление на етажната собственост е неясно регламентираният ред за санкциониране на некоректни платци, каза още Иванова. Възможността за събиране на вземанията са малко, а процедурите доста тромави. Предвидените санкции са прекалено ниски. В това отношение също трябва да се направят промени, предложи тя.

Източник: в. Пари

Вашият коментар