fm-summer-school

Списание „Фасилитис“ – професионалното бизнес издание за всички теми, свързани с фасилити мениджмънт: управлението на процесите и системите в сгради, съоръжения и автомобилни паркове, заедно с Център за образователни услуги (ЦОУ) на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и със съдействието на Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) организира

ПЪРВА ЛЯТНА ШКОЛА

„Фасилити мениджмънт“

която ще се проведе на 22 и 23 август 2019 г.

Целта на лятната школа е да предостави на участниците от фасилити мениджмънт компании, фасилити мениджмънт отдели, компании-доставчици на услуги и собственици на сгради сектор качествено след-дипломно обучение, посредством актуална информация относно основите, практиката и развитията в контекста на фасилити мениджмънта. Допълнително, чрез висока интерактивност целим обучението да служи за възможност за обмяна на опит и изграждане на връзки, както между самите участниците, така и между различните лектори, спонсори и организатори.

При успешно завършване на обучението участниците ще получат сертификат от Центъра за образователни услуги (ЦОУ) към Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Основните теми на обучението са:

  • Основи на съвременния фасилити мениджмънт
  • Мениджмънт и планиране на пространството
  • Управление на дейностите по експлоатация и поддръжка
  • Информационни системи и управление на данните

За да се регистрирате и разгледате Програмата, в която ще се включат и членове  на УС на БГФМА, моля натиснете тук.