Първото редовно заседание на УС на БГФМА за 2020 година ще се проведе на 22 януари, сряда, от 16ч., на адрес: Club 360, София, бул. „Дондуков“ 57-Е (вход от бул.“В.Левски“ 97).

 

Дневен ред, одобрен от Председателя на УС:

-Нови членове

-Общо събрание на БГФМА. Определяне на дневен ред, дата и място за ОС на БГФМА през 2020г.

-Административни въпроси. Отчет 2019. Бюджет 2020

-Участие на БГФМА в работни групи по „Изменения в ЗУЕС“ към МРРБ. Организация на събитие – дискусия по наболели теми

-Разни

 

Присъствие може да потвърдите до 21.01.2020г. на e-mail: dilieva@bgfma.bg