Първото редовно Заседание на новоизбрания УС на БГФМА ще се проведе на 23 март 2017г. от 16:00ч. в зала 200А на Интерпред СТЦ София АД.

Заседанията са отворени за всички членове на Асоциацията, като е необходимо да потвърдите присъствие предварително (най-късно до 22 март 2017г.) на e-mail: dilieva@bgfma.bg