Съ-финансираният от ЕС проект ДЕФМА упешно завърши първите шест месеца от работната си програма, чиято цел е да развие и предостави обучителни ресурси и материали за фасилити мениджъри, насочени към съществуващата необходимост от професионални дигитални умения, свързани с околната среда, като по този начин увеличи приложимостта на професията в ЕС.

Българската Фасилити Мениджмънт Асоциация (БГФМА) отговаря за разпространението и валидирането на резултатите от проекта, който се очаква да бъде завършен през м. март 2019г.

Основната цел на ДЕФМА е да развие и предостави на заинтересованите страни, организации и компании нова обучителна програма за устойчиво управление на околната среда, която ще обогати фасилити мениджърите с нов набор от компетенции, свързани с въпроси за енергийната ефективност и устойчивите сгради, като по този начин ще свърже професионалното образование и обучение с нуждите на сектора. Същевременно проектът ДЕФМА ще спомогне за валидиране на резултатите на европейски ниво.

Развитието на заложената учебна програма по проекта ДЕФМА и всички свързани с нея обучителни ресурси, се очаква да бъдат завършени в предстоящите месеци. Струва си да се отбележи, че всички обучителни ресурси (материали и наръчници) ще бъдат налични за ползване онлайн, безплатно и некомерсиално във формата на МООК (масов отворен онлайн курс).

За повече детайли, моля разгледайте приложената брошура и презентация за извършената до момента дейност по проекта. Относно възможностите за обучение, както и календара на предстоящите дейности, моля да се свържете с нас или да посетите нашия уеб сайт: www.defma-project.eu