Проектът „ВИФИ Академия за Фасилити Мениджмънт“, в който БГФМА участва, вече има свободен достъп до онлайн платформата „ВИФИ Академия за Фасилити Мениджмънт“.

„ВИФИ Академия за Фасилити Мениджмънт“ е иновативна, многоезична онлайн платформа за дистанционно обучение и самообучение по Фасилити мениджмънт.  ВИФИ Академия за ФМ представлява комплексна програма, която включва ключови теми от Фасилити мениджмънта в 9 модула. Чрез изградените виртуални класни стаи и дискусионен форум се осъществява контакт в реално време с водещи експерти в областта.

Платформата е достъпна на английски, немски, унгарски, сръбски и български език.

ВИФИ Академия за ФМ е насочена към специалисти от бранша и действащи практици, които искат да надградят своите познания, както и към студенти и младежи, които желаят  да навлязат професионално в сферата на ФМ.

Свободният достъп до цялостната информация от ВИФИ Академия за Фасилити мениджмънт, интерактивното, мобилно и гъвкаво обучение в платформата, изградената мрежа от експерти в областта и възможността за получаването на Европейски признат Сертификат е ключово предимство за всички, които искат да бъдат по-конкурентни и успешни.

Платформата е свободна за достъп за всички желаещи да се сертифицират, да получат професионално обучение и ценна среща с колеги и експерти!

Това е възможност напълно безплатно и гъвкаво да се придобият компетенции в една бързо развиващата се и динамична професия, каквато е Фасилими мениджмънта!

За да получите достъп до платформата е необходима единствено Вашата регистрация!

www.wifi-fma.com

click.jpg

 

Erasmus+co-founded

„Настоящата публикация е изготвена с финансовата помощ на ЕС. „ВИФИ – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието й, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или ЦРЧР.”