Септемврийското редовно заседание на УС на БГФМА ще се проведе на 18.09.2019г., сряда, от 16ч., на адрес: Club 360, София, бул. „Дондуков“ 57-Е (вход от бул.“В.Левски“ 97), партерен етаж, при:

Дневен ред, одобрен от Председателя на УС:

-Участие на БГФМА в работни групи по „Изменения в ЗУЕС“ към МРРБ

-Проекти:

  • Seamless services for Housing Energy Efficiency RENOVation (SHEERenov)
  • MOVE UP- Innovation and digital transformation in the Facility Service Industry: anticipating opportunities and risks through ICP.
  • Развитие на професионалните компетенции за нуждите на Европейския фасилити мениджмънт.
  • The Associations Alliance for Sustainable Development, EuroFM.

-Предстоящи събития с участие на БГФМА:

  • 14та конференция „Фасилити мениджмънт: Реализация в България“
  • Втора международна конференция за индустриални имоти
  • „Без аварии“, за правилната поддръжка на индустриални съоръжения и сгради;
  • Други.

-Разни

Присъствие може да потвърдите до 17.09.2019г. на e-mail: dilieva@bgfma.bg