Септемврийското заседание на УС на БГФМА ще се проведе на 20.09.2018г., от 16ч в зала 200А, Интерпред СТЦ София, бул Драган Цанков 36. 

На заседанието ще бъдат представени и дискутирани следните теми:

  • Отбелязване на 10-та годишнина на БГФМА
  • Преглед на дейността на работните групи по изпълнение на годишния план
  • Нередовни платци на членски внос
  • Проекти.

 Потвърждение за участие може да направите до 19.09.2018г.