image-0-02-05-5fa58b993eee93769ef7525cffa0af3f6a2f0b414a61c18195bc67e24e501a8b-V

 

На 21 юни БГФМА проведе поредната среща с представители на Асоциация на собствениците на бизнес сгради (АСБС).

На срещата бе дискутирана темата за такса Услуги, дефинира се точния обхват на услугите и видовете дейности, които следва да се извършват. Обсъдени бяха добрите практики за подобряване на ефективността и положителния ефект, които те оказват за организацията като цяло. Обърнато бе внимание на разпределянето на такса Услуги в общите части на сградите, както и в помещенията на наемателите. Спазването на действащите нормативи, касаещи пожароизвестителните системи, асансьорите, ел. инсталациите, ОВК -системите и т.н.; извършване на превантивна и висококачествена поддръжка на сградния фонд, спазване на технически стандарти и предписания, бяха част от дискусията. Участниците се обединиха около становището, че превенцията води до по-малки разходи за ремонтни дейности и в крайна сметка до оптимизиране на разходите.

Присъстващите споделиха единно мнение за постигане на баланс между качество и цена при избора на фирми, които ще извършват услугите, калкулирането стойността на такса Услуги, на база направени реални разходи (open book policy) и осигуряването на прозрачност за наемателите.

БГФМА ще участва активно в бъдещите дискусии по темата, както и ще бъде застъпник на добрите практики в областта.