Становище по последния вариант на проекта за енергийна ефективност към Националния план за възстановяване и устойчивост

„Според новия вариант на проекта за енергийна ефективност към Националния план за възстановяване и устойчивост, над 1.2 милиарда лева ще бъдат насочени към саниране на многофамилни жилищни сгради.

За съжаление обаче, и последният вариант на проекта няма никакви допирни точки не само с европейските, а и с регионалните практики. Въпреки привидно огромната сума, реланият му обхват ще е нищожен, а заложените цели са далеч дори и от заложеното в собствените ни национални планове.

Вярваме, че българското общество все още може да се възползва оптимално от тази уникална възможност за ускорено, но устойчиво развитие на политиките за енергийна ефективност, и ще продължаваме да правим всичко по силите си това действително да се случи.“

Целият текст на становището може да прочетете тук.