За четвърта поредна година Българска фасилити мениджмънт асоциация отбелязва световния ден на фасилити мениджмънта.

Както всяка година, така и тази денят бе отбелязан с публична дискусия, организирана тази година в Университета за национално и световно стопанство. На събитието тази година участници в дискусията бяха г-н Горан Миланов, председател на БГФМА, доц. Георги Забунов от УНСС, г-н Иван Велков от Национално сдружение недвижими имоти, арх. Емилия Андреева – директор дирекция „Жилищна политика и среда на обитаване“ в Министерство на инвестиционното проектиране и инж. Маргарита Томова, държавен експерт в същата дирекция. Специален гост бе г-н Здравко Георгиев от Софийска енергийна агенция – СОФЕНА.

Основната тема на дискусията бе подобряване на състоянието на сградния фонд в страната чрез подобряване на енергийната ефективност и управлението на процесите и договорите, свързани с поддръжката на сградния фонд.

Горан Миланов разказа на участниците за развитието на асоциацията през изминалата година – превод на европейските стандарти по фасилити мениджмънт, разработване на наръчник на фасилити мениджъра, както и участие в няколко български и европейски проекти.

Доц. Георги Забунов разказа на участниците в събитието за обучителните програми по мениджмънт на недвижими имоти, които университета предлага.

Иван Велков от НСНИ сподели мнението си, че е много близките асоциации да работят съвместно, за да може да се преодолее по-бързо кризата в сферата на недвижимите имоти.

Здравко Георгиев от агенция Софена сподели, че от голямо значение за подобряване на състоянието на сградния фонд е популяризирането на енергийния стандарт ISO 50001 – Системи за управление на енергията.

Г-жа Маргарита Томова от Министерство на инвестиционното проектиране разказа за дейностите на дирекция „Жилищна политика и среда на обитаване“ и по-специално актуализирането на националната жилищна стратегия на България и идеята за разработване на нов жилищен кодекс.я

Участниците в дискусията се обединиха около мнението, че единствено чрез съвместни действия и общи политика може да се постигне подобряване на сградния фонд и средата на обитаване.

Автор:
Българска фасилити мениджмънт асоциация

 

Вашият коментар