20151217_202809На 17.12.2015 година в София Еърпорт Център, Българска фасилити мениджмънт асоциация връчи за първи път годишна награда „Фасилити мениджър на годината“ по време на традиционния си коледен коктейл.В конкурса бяха номинирани трима фасилити мениджъри: г-жа Димитрина Иванова от Фасилити Оптимум, г-н Георги Георгиев от Билфингер Ейч Ес Джи Фасилити мениджмънт и г-н Владимир Янков от Луфтханза Техник България. Изтъквайки желанието на асоциацията това да стане традиционна годишна награда, която всяка година да разширява профила на участниците и победителите, Горан Миланов, председател на УС на БГФМА, връчи първата награда на г-н Владимир Янков, фасилити мениджър на Луфтханза Техник България.

Г-н Янков спечели наградата заради следните дейности, извършвани от него през последната година:
• Разработване, въвеждане, мониторинг и контрол на цялостна система за подръжка на сгради и съоръжения
• Оптимизация на Фасилити процеси, свързани с ефективно и ефикасно използване на ресурси.
• Въвеждане на система за енергиен мониторинг и мениджмънт, като част от Building Performance.
• Адаптиране на инвестиционен проект за строеж на нов хангар и офисна сграда, спрямо изискванията и нуждите на организацията и добрите практики за управление на съответните сгради.
• Различни по брой и комплексност проекти в части Оперативна, Безопасност на труда, Енергийна ефективност.
• Въвеждане на система за развитие на фасилити персонала.

Получавайки наградата си, Г-н Янков сподели, че за него е чест да бъде първият носител на наградата „Фасилити мениджър на годината“ , както и че ще продължи да внедрява и разработва различни ФМ дейности и услуги в компанията, в която работи.

Г-н Миланов пожела весели празници и щастливи моменти на всички присъстващи през новата 2016 година.