Февруарското заседание на УС на БГФМА ще се състои на 15.02.2018г от 16ч. в зала 200А на Интерпред СТЦ София.

На заседанието ще бъдат дискутирани следните теми:

  • Резултати от проведено проучване за удовлетвореност на членовете;
  • Организация на Общо събрание;
  • EFMC’2018
  • Актуални проекти;

Преди заседанието организираме среща с представители на Визия за София, които работят по създаване на дългосрочна стратегия за развитие на столицата. С дейността на Визия за София може да се запознаете предварително тук: https://vizia.sofia.bg/sofia-vision/.  Срещата е с начален час 15ч. и ще се проведе в залата за заседания.