БГФМА приключи успешно проекта „Участие на служителите в предприятия за фасилити мениджмънт“ (Ei for FM), който имаше за цел проучване на възможностите за разработване на бизнес структура на европейско ниво за дружества, установени в 5 различни страни и ангажирани в сектора на фасилити мениджмънта (ФМ). При изпълнението на посочената дейност, ключова роля имаше разработването на процедури за предоставяне на информация, консултиране и участие на представители на работниците от предприятията в сектора на ФМ.

В този смисъл, проект EI for FM имаше за цел да насърчава дейности, предназначени да проучат и да подготвят създаването на Европейско дружество (SE), или на Европейското кооперативно дружество (SCE) в сектора на услугите, и по-специално с участието на фирми, работещи в сферата на фасилити мениджмънта (ФМ).

За постигане на поставената цел, 5 страни (Италия, Испания, Унгария, България и Гърция) участваха в събирането на информация и анализ на пазара. Въпреки това, националният подход е само отправна точка, за да се подобрят трансграничните знания и транснационалния подход към бизнес структура в сектора на фасилити мениджмънта. Констатациите, свързани с участващите страни са поставени в сравнителна перспектива, и представляват основание за транснационален обмен.

Може да разгледате пълното проучване тук .