Национална кръгла маса за финансиране на инвестиции в
енергийна ефективност в България

КЛИМАТ И ЕНЕРГИЯ: ПОЛИТИКИ И ФИНАНСОВИ МЕХАНИЗМИ ЗА
УСТОЙЧИВО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ В НОВИЯ ПЛАНОВ ПЕРИОД

19 май 2020 г.
София, хотел Интерконтинентал, пл. Народно събрание 4

ВИЗИЯ:
Като част от инициативата „Интелигентно финансиране за интелигентни сгради“, Европейската комисия организира серия от „Форуми за инвестиране в устойчива енергия“, за да повиши информираността на публични и частни заинтересовани страни и да стимулира сътрудничеството между тях за разработване на мащабни инвестиционни програми и схеми за финансиране на проекти за енергийна ефективност. В периода 2016—2019 г. форумите за инвестиции в устойчива енергия включиха над 30 събития в 15 държави; от началото на 2021 г. подобни събития се организират в рамките на серия от проекти по програма Хоризонт 2020 на ЕС.1 Събитията, проведени в София на 28 юни 2018 г. и на 11 юни 2019 г., събраха над 150 участници, работещи по финансирането на енергийната ефективност – представители на финансовия сектор, националното правителство и местните власти, собственици на проекти, участници във веригата за доставки, местни и регионални енергийни агенции и консултанти. Настоящето събитие, организирано с подкрепата на проектите BeSMART и SMAFIN по програма Хоризонт 2020, си поставя за цел да надгради постигнатото от тези форуми, като постави началото на постоянна платформа за участие на заинтересованите страни в разработването, изпълнението и мониторинга на програми и инструменти за финансиране на енергийна ефективност и ВЕИ във всички икономически сектори, със специален фокус върху сградното обновяване. За тази цел ще бъде използван капацитетът на участващите партньори от българска страна – Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Камара на строителите в България, Българската стопанска камара, Националния доверителен Екофонд, УАСГ, Еконолер България, Алианс за енергийна ефективност, ФЕЕВИ, ЕнЕфект, ЕкоЕнергия, Столична община и Община Габрово, като за участие в дискусиите и работните групи ще бъдат поканени и ключови представители на всички заинтересованите страни с отношение към темата.

Програма на събитието и участниците вижте тук.

Участие в събитието е възможно само онлайн чрез предварителна регистрация тук.