В средата на месец август излезе доклад на Swiss Investment Group RobecoSAM, в който присъстват 59 държави, подредени по широк кръг от критерии, включващи граждански свободи, социални и екологични показатели, ниво на въглеродни емисии и др. 

Не е изненадващо, че на върха на класацията застава Швеция, тъй като скандинавските страни са известни с все по-масово използване на възобновяеми източници, с отношението си към околната среда, и не на последно място – с карането на колела.

Противно на очакванията за развита страна, Швеция има много добри показатели именно в екологичен аспект, както и на полето на въглеродните емисии. Именно това, в допълнение с високи оценки по другите критерии, донася на Стокхолм първото място. На второ място се нарежда Австралия, а на трето Швейцария. Останалите скандинавски страни Дания, Норвегия и Финландия, също намират място в топ 10, което е показателно за нивото на региона. На обратния полюс са Египет и Нигерия, попадащи в дъното на класацията, с особено ниски оценки по социалните и граждански въпроси.

Докладът има за цел да предостави на инвеститорите по-стойностно разбиране за проблемите, които биха могли да засегнат кредитния рейтинг на страната, но обикновено не се разглеждат от традиционните рейтинги, като например изменението на климата. 

Трябва да се отбележи, че проучването установява, че страните с добър профил на устойчивост обикновено имат по-ниска застрахователна премия. 

Източници:

 http://www.businessgreen.com , http://stroimedia.bg

Вашият коментар