Трационната ни лятна среща и първо редовно заседание за новоизбрания УС на БГФМА ще се проведе на  23.06.2021г., сряда, от 18ч., на адрес: гр. София, бул. Арсеналски 2, Park Center Sofia, Cache Bar.

 

Дневен ред, одобрен от Председателя на УС:

1.Предстоящи дейности, съгласно приетият на ОС План за работа за 2021г.;

2. Преработка на уебсайт на БГФМА;

3. Разни.

Моля, потвърдете присъствието си до 22.06.2021г на е-mail: dilieva@bgfma.bg