Юнското редовно заседание на УС на БГФМА ще се проведе на 21.06.2018г., четвъртък, от 16:00ч. в зала 200А на Интерпред-СТЦ София. 

На заседанието ще се дискутират следните теми:

– Състоялата се в София Европейска фасилити мениджмънт конференция, EFMC’2018

– Политика и вътрешни правила за GDPR;

– Проекти и нови възможности

Моля, потвърдете уастието си до 20.06.2018г. (сряда) на e-mail: dilieva@bgfma.bg