Първото за 2019г. редовно заседание на УС на БГФМА ще се проведе на 16 януари, сряда от 16ч.

С благодарност за любезната покана, отправена от Colliers, заседанието ще се проведе на адрес: София, бул. „Цариградско шосе“ 115К, Европейски Търговски Център, сграда В, ет.7.

Дневен ред на заседанието, одобрен от Председателя на УС

1.Общо събрание на БГФМА.

Определяне на дневен ред, дата, място за ОС на БГФМА през 2019г.

2. План за Q1 2019. Работни групи.

Работна група по промени в ЗУЕС.

3. Административни въпроси.

Отчет 2018. Бюджет 2019.

4. Предстоящи конференции и събития.

Заключителна конференция по проекта ДЕФМА.

5. Разни.

Моля, потвърдете присъствие до 15.01.2019г., на е-мейл: dilieva@bgfma.bg