Априлското редовно заседание на УС на БГФМА ще се проведе на 18.04.2019г., четвъртък, от 15:30ч. Заседанието ще се състои на адрес: София, бул. „Княз Дондуков“ 57-Е (вход от бул. „Васил Левски“ 97), партерен етаж.

Дневен ред, одобрен от Председателя на УС:

  1. Работни групи, съгласно Плана за работа за 2019г.
  2. Конференция „Smart & Green Business Camp“ 2019
  3. Участие на БГФМА във Форум „Законодателни промени при управление на етажната собственост“
  4. Разни

След края на заседанието Ви каним и на презентация на WallStack – модулна система за преградни стени, с начален час 17:00ч.

Участие в заседанието може да потвърдите до 17 април, на e-mail: dilieva@bgfma.bg