БГФМА бе приета за принципален член на ФИАБЦИ България.
На последното заседание на УС на FIABCI Bulgaria – българското представителство на Международната федерация на специалистите по недвижими имоти FIABCI, The International Real Estate Federation, единодушно бе гласувано приемането на Българската фасилити мениджмънт асоциация за принципален член на организацията.
И двата Управителни съвета – на БГФМА и ФИАБЦИ България са убедени, че по този начин традиционно добрите и колегиални браншови взаимоотношения ще могат да постигнат едно още по-успешно и полезно ниво на сътрудничество за всички свои членове и партньори.
FIABCI / Federation Internationale des Administrateurs de Biens Conseils Immobiliers e международна организация, създадена преди 70 години в Париж и представлява глобална мрежа, обединяваща специалистите от всички сфери на индустрията и бизнеса с недвижими имоти.