БГФМА бе поканена за партньор по проект MOVE UP- Innovation and digital transformation in the Facility Service Industry: anticipating opportunities and risks through ICP.

Предложението за проекта е разработено от консорциум представители на ФМ индустрията от:
– Италия: Legacoop Produzione e Servizi , Scuola Nazionale Servizi Foundation
– България: Българска фасилити мениджмънт асоциация/#БГФМА и Фасилити мениджмънт институт.

Проектът е успешно подаден за одобрение в ЕК и се очаква да стартира не по-късно от началото на 2020г.